رییس خانه مطبوعات خراسان جنوبی گفت: رسانه‌ها در زمان بحران استراتژی‌هایی را برای افزایش آگاهی جامعه و جلوگیری از تاثیر شایعات بر مردم بکار می‌گیرند.

سمانه سالاری ا اظهار کرد: استراتژی عدم برجسته سازی بحران، از جمله استراتژی‌های رسانه است که در این استراتژی به بحران به عنوان رویداد عادی نگریسته خواهد شد.

وی افزود: در استراتژی قانونی نیز تاکید بر نظر متخصصان و صاحب نظران پیرامون بحران برای جلوگیری از تاثیر شایعات بر مردم است.

رییس خانه مطبوعات خراسان جنوبی بیان کرد: در استراتژی پاسخگویی و جلوگیری از گسترش بحران بر ارائه گزارش‌های خبری حاوی نظرات مسئولان مطلع تاکید می‌شود.

سالاری ادامه داد: در استراتژی روانشناسانه، اطلاع رسانی در خصوص زوایای مختلف انسانی و اهمیت انسانی بحران مورد تاکید و توجه است.

وی افزود: در ستراتژی تسریع در اطلاع رسانی نیز سرعت در اطلاع رسانی با استفاده از تمام ابزارها مورد توجه قرار می‌گیرد.

رییس خانه مطبوعات خراسان جنوبی بیان کرد: در استراتژی روشنگری اجتماعی نیز انعکاس پیام‌ها و مطالبی که اعتماد مردم را جلب کند، مورد تاکید و توجه است.

سالاری خاطرنشان کرد: استراتژی ارائه معنا و تصویری مطلوب نیز به ارائه تصویری معنابخش از جوانب مختلف بحران، ارائه اطلاعات چند رسانه‌ای به شیوه‌ای که نیازهای رسانه‌ای و اطلاعاتی مخاطب را برآورده کند، مد نظر است.

وی یادآور شد: تمام تلاش رسانه برای ارائه اطلاعات مناسب و مطلوب به جامعه و جلوگیری از رسوخ شایعات در مواقع بحرانی است.