مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: با پروژه ایجاد پایگاه سببی و نسبی ثبت احوال که یکی از برنامه‌های بزرگ سازمان ثبت احوال کشور است تمامی اطلاعات این سازمان مکانیزه می‌شود.

علیرضا مهرآور افزود: در حال حاضر امکان پاسخگویی به درخواست‌های ارائه شده به صورت مکانیزه وجود ندارد.

وی ادامه داد: استعلام‌های انجام شده اکنون از سوی محاکم و مراجع مربوطه به صورت غیرمکانیزه مبتنی بر بررسی انسانی انجام می‌شود که به هیچ وجه مطلوب سازمان نبوده و پاسخگوی نیازهای امروزه تراکنش‌های دولت الکترونیک نیست.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان اینکه اجرای این پروژه باید به‌زودی در ادارات ثبت احوال استان آغاز شود اظهار داشت: اجرای چنین برنامه‌ها و اهداف بزرگی مستلزم تامین اعتبارات مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: پروژه ایجاد پایگاه سببی و نسبی ثبت احوال در فازهای ورود اطلاعات و نظارت، پیدایش و تایید شماره ملی و ارائه سرویس‌های مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی اجرا خواهد شد.

مهرآور عنوان کرد: انتظار می‌رود پس از ایجاد پایگاخ اطلاعات سببی و نسبی، سازمان ثبت احوال بتواند ضمن حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی اشخاص حقیقی و در چارچوب ماده ۳۴ قانون ثبت احوال، انواع سرویس‌های الکترونیک مبتنی بر این پایگاه را بر اساس صلاحیت قانونی و سطوح دسترسی تعریف شده بهره‌برداران در اختیارشان قرار دهد.

وی یادآور شد: در وضعیت مطلوب علاوه بر ایجاد سرعت در پاسخگویی به نیاز بهره‌برداران، افزایش سطح رضایتمندی شهروندان نیز حاصل خواهد شد.