این حادثه ساعت ۱۲ ظهر امروز به مرکز فرماندهی سازمان اتش نشانی اعلام شد و با توجه به حجم بالای حریق و لزوم امداد رسانی به ساکنین سایر طبقات ،دو تیم اطفا از ایستگاههای سجادشهر و غفاری و یک تیم امدادی از ایستگاه مهرشهر بهمراه تیم تخصصی خودرو بالابر به محل حادثه اعزام شدند.
اولین تیم اتش نشانی کمتر از ۳ دقیقه در محل حادثه حضور یافته وبه اطفا حریق مشغول شدند.همزمان تیم های امدادی مشغول تخلیه طبقات فوقانی ساختمان شدند و خوشبختانه با اقدام بموقع ،،ساکنین از ساختمان خارج و از ایجاد خسارت های جانی جلوگیری شد.
حریق بعد از حدود ۲۰ دقیقه تلاش بی وقفه تیم های تملیاتی بطور کامل اطفا شد و
آتش نشانان پس از عملیات تهویه دود به ایستگاههای خود بازگشتند
طبق بررسی های اولیه ،احتمالا اتصالی سیم برق در یکی از اتاق ها علت حادثه بوده است.