نماینده مردم شهرستان های فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس گفت: در یک سال گذشته تلاش کرده ایم از نگاه‌های قبیله‌ای، حزبی و جناحی اجتناب کنیم و این راه را ادامه خواهیم داد.

حجت الاسلام نصیرایی نماینده مردم شهرستان های فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس با اشاره به برخی جو سازی‌ها علیه مجلس گفت: بسیاری از فشار‌ها به مجلس، رویکردی سیاسی دارد تا مجلسی که به عنوان مجلس انقلابی است ناموفق جلوه داده و مردم را نا امید کنند و در انتخابات پیش رو اهداف خود را محقق کنند.

او افزود: انشاءالله با مدد و نصرت الهی این اقدامات تأثیری نخواهد داشت و مردم با حضور پرشور در پای صندوق‌های رأی جریان لیبرال، غرب پرست و منحرف داخلی را نا امید خواهند کرد.

حجت الاسلام نصیرایی به شعار سال اشاره کرد و گفت: یکی از بحث‌های جدی مجلس یازدهم حمایت از تولید و پشتیبانی از آن است و مصمم آن را پیگیری خواهد کرد.