در دیدار استاندار خراسان جنوبی با مدیران دو هلدینگ بزرگ معدنی کشور صورت گرفت؛
✅مقدمه چینی برای ممانعت از خام فروشی ذخایر معدنی
🔹استاندار خراسان جنوبی در دیدار با مدیران دو هلدینگ بزرگ معدنی کشور از برنامه های استان برای جلوگیری از خام فروشی ذخایر معدنی گفت.
؛ ملانوری  دیدار با مدیران دو هلدینگ بزرگ معدنی کشور درخصوص موضوع مشارکت و همکاری در زمینه فعال شدن معادن نیمه فعال یا غیرفعال استان بحث و رایزنی کرد.
استاندار در این نشست گفت: امیدواریم با هماهنگی و همکاری های بین هلدینگ های مربوطه و مدیریت حوزه معادن و صنایع و همچنین بهره برداران معادن استان به زودی شاهد فعالیت های بهتر در زمینه بهره برداری از معادن و نیز ایجاد واحدهای مرتبط برای جلوگیری از خام فروشی معادن باشیم.
🔹ملانوری تصریح نمود: برای ایجاد ارزش افزوده از ذخایر معدنی استان و جلوگیری از خام فروشی این ظرفیت های منحصر به فرد از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم.
🔹وی، برخی از کانی های معدنی استان را در سطح کشور و حتی دنیا بی نظیر خواند و گفت: متأسفانه در حال حاضر، بخش عمده ای از این کانی ها به صورت خام و فله ای با قیمت بسیار ناچیزی از استان خارج می شود که باید با برنامه ریزی درست از ادامه این روند جلوگیری کنیم.
🔹شایان ذکر است؛ مدیران این دو هلدینگ درخصوص توسعه صنایع فرآوری استان، اعلام آمادگی کردند.