🔸استاندار خراسان جنوبی  گفت: در جلسه هیات امنای ارضی کشور که امروز عصر به ریاست رئیس جمهور برگزار شد با تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به پروژه ریلی استان (بیرجند-قاینات-گناباد) موافقت شد.🔸استاندار خراسان جنوبی گفت: بر اساس این مدل مالی جدید، کنسرسیومی از ۶ شرکت بزرگ راه سازی تشکیل می شود تا عملیات اجرایی ابرپروژه هایی همچون پروژه ریلی استان خراسان جنوبی با سرعت بیشتری انجام شود.

آقای معتمدیان افزود: تا دو، سه ماه آینده مراحل انعقاد قرارداد این کنسرسیوم با وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد و در شش جبهه، همزمان ۶ شرکت که تشکیل دهنده این کنسرسیوم هستند باید حداکثر طی ۴ سال پروژه ریلی استان را به اتمام برسانند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: خوشبختانه همه مراحل اقدامات زیربنایی و روبنایی، ریل گذاری ها و ایجاد ایستگاه های مسیر راه آهن در شهرستان های بیرجند و قاین انجام خواهد شد.

آقای معتمدیان افزود: از ۲۷۱ کیلومتر این قطعه، آورده دولت در قالب ۹۰ کیلومتر است که در دو پروژه شامل یک قطعه در بیرجند و یک قطعه در گناباد، ایستگاه یونسی به سمت خضری دشت بیاض در حال انجام است.