رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: تفاهم نامه خرید زعفران که با چین منعقد شد، می‌تواند زمینه صادرات دیگر محصولات کشاورزی خراسان جنوبی را نیز فراهم کند.

جعفری افزود : کشاورزی یکی از حوزه‌های فعال و از پتانسیل‌های سرمایه گذاری و صادراتی در خراسان جنوبی به شمار می‌رود.
▪️وی با اشاره به اینکه نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران، فرصت خوبی برای معرفی همه این ظرفیت‌ها بود افزود : انعقاد تفاهم نامه فروش زعفران استان به تجار چین هم در همین راستا اتفاق افتاد.
▪️وی گفت: نمونه‌هایی از زعفران‌هایی که در قالب خرید توافقی و تضمینی از کشاورزان خریداری شده بود، به تجار چین تحویل شد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این تفاهم نامه می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده در زعفران استان منجر شود، گفت: انعقاد این تفاهم نامه می‌تواند زمینه صادرات دیگر محصولات کشاورزی استان را نیز فراهم کند. وی گفت :زرشک، زعفران، عناب، پنبه مله، شتر، شترمرغ، عسل، آنغوزه شیرین تنها بخشی از پتانسیل‌های کشاورزی خراسان جنوبی است.
▪️رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود : تولید بیشترین زرشک بی دانه و عناب دنیا و نیز با کیفیت‌ترین زعفران ایران را از جمله ظرفیت‌های استان عنوان کرد. جعفری افزود: خراسان جنوبی به لحاظ آمار جمعیتی در مقایسه با دیگر استان ها، دومین در پرورش شتر و اولین در پرورش شترمرغ است.وی گفت : پنبه مله، علاوه بر اینکه خاص خراسان جنوبی است، یک کالا و نماد فرهنگی هم محسوب می‌شود.
▪️رئیس سازمان جهاد کشاورزی افزود: چرخه کامل گوشت مرغ و امکان تولید جوجه یک روزه، ظرفیت خوبی برای صادرات به افغانستان است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور