🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: کسانی که طی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در طرح نهضت ملی مسکن، زمین دریافت کرده اند، تنها یک ماه فرصت دارند نسبت به ساخت و ساز اقدام نمایند.
؛ علیرضا عباس زاده با اعلام این خبر در جلسه شورای مسکن استان که در شهرستان طبس برگزار شد، خاطرنشان کرد: این افراد اگر ساخت و ساز را شروع نکنند زمین از آنها پس گرفته می شود و به متقاضیان حائز شرایط تحویل خواهد شد.
🔹به گفته وی؛ برای افرادی که آمادگی ساخت و ساز زمین را ندارند در مراحل بعد زمین واگذار می شود.
🔹وی تصریح کرد: این مهم را برای همه واگذاری های طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان اعلام می کنیم تا افراد حائز شرایط برای پروانه ساختمانی اقدام کرده و ساخت و ساز را شروع کنند.
🔹‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معاون استاندار با بیان اینکه جلسه شورای مسکن برای بررسی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان طبس تشکیل شده، گفت: در این جلسه درخصوص الحاق و واگذاری زمین به متقاضیان و نیز روند اجرای خدمات زیربنایی آب، برق و گاز سایت های مربوط به نهضت ملی مسکن در شهرهای طبس، دیهوک و عشق آباد مورد بررسی قرار گرفت.
🔹عباس زاده با تأکید بر اینکه طبس به لحاظ تعداد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن جزو شهرستان های برتر استان است، اظهار داشت: هدف ما تأمین زمین لازم برای متقاضیان است و مشکلی در بحث واگذاری زمین برای افرادی که دارای شرایط هستند، نداریم.
🔹به گفته وی؛ در شهرستان طبس سه سایت ۵۰ هکتاری، ۷۹ هکتاری و ۳۵۰ هکتاری برای طرح نهضت ملی مسکن الحاق شده و سایت دیگر ۹۸ هکتاری هم برای الحاق در دستور کار است.
🔹وی ابراز امیدواری کرد؛ با این الحاقات، زمین لازم برای تمامی متقاضیان در شهرستان طبس، حداکثر تا یک ماه آینده واگذار شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور