معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: تعیین اطلس سرمایه گذاری در سطح خراسان جنوبی از موارد مثبتی است که توسط سازمان اقتصاد و دارایی استان تهیه شده است.

جواد اشرفی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی خراسان جنوبی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به صورت منظم تشکیل جلسه می دهد.

?به گفته وی؛ مشکلات حوزه زیست محیطی واحد فرآوری روی، حسب نظر مثبت اداره کل محیط زیست استان و شرکت آب منطقه ای مرتفع و در آینده ای نزدیک شاهد سرمایه گذای آن خواهیم بود.

?اشرفی گفت: تعیین اطلس سرمایه گذاری در سطح خراسان جنوبی از موارد مثبتی است که توسط سازمان اقتصاد و دارایی استان تهیه شده است.

?معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی افزود: اطلس سرمایه گذاری به عنوان نقشه راه، اطلاعات زیرساختی نظیر آب، برق، جاده دسترسی و همچنین نقاط سفیدی که منع سرمایه گذاری در زمینه مشکلات زیست محیطی و… در آن وجود دارند را مشخص و در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد لذا سرمایه گذاران حوزهای مختلف می توانند با مراجعه به سازمان اقتصادی و دارایی با بهره گیری از این اطلس با نقاط مطلوبی که از شرایط زیرساختی مناسبی جهت سرمایه گذای برخوردار است، آشنا شوند.

?اشرفی افزود: شرکت توزیع برق منطقه ای استان تامین ۵ مگاوات برق درخواستی شرکت فولاد چدن را منوط به احداث آمپر ۳۰ مگاواتی نموده، لذا با توجه به تصویب در کارگروه زیربنایی، مقرر گردید این مهم توسط شرکت شهرک های استان محقق گردد، ضمن آنکه جهت دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ معرفی شود.

?وی افزود: مقرر گردید، با توجه به قابل حل نبودن مشکلات واحد شرکت ایران کاوش، تولید کننده لوله برای شرکت های گاز و آب در استان، با نظر مثبت این موضوع جهت بررسی بیشتر به کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور مکاتبه ای صورت پذیرد تا در بازه زمانی بیست روز آینده نتیجه آن به استان ابلاغ شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور