مرتضی ذاکریان در کارگروه مولدسازی استان با بیان اینکه تا کنون ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فروش اموال مازاد دولتی در راستای اجرای طرح مولد سازی را داشته ایم اظهارکرد: از این رقم ۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل فروش اموال غیرمنقول دولتی استان و ۷۰۰ میلیون تومان اموال منقول دولتی بوده است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ رقم استان برای مولدسازی ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شده بود، بیان کرد: با پیگیری های انجام شده توانستیم مرکز را اقناع کنیم که با توجه به اینکه هنوز بسیاری از دستگاه های اجرایی استان در ملک اجاره ای هستند رقم استان متناسب با وضعیت استان باشد.
وی ادامه داد: برای سال جاری رقم درامدی پیش بینی شده برای استان ۱۵ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان ابلاغ شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در سال جاری خراسان جنوبی پایین ترین رقم درآمدی از محل مولدی سازی را داشته است.
ذاکریان با اشاره به تفویض بخشی از اختیارات سیاست دولت در اجرای طرح مولدسازی به استانداران بیان کرد:شناسایی کامل اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی اعم از تشخیص مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت به استانداران تفویض شده است.
وی تصریح کرد: تشخیص مازاد بودن اموال و «ارزش‌افزایی» و تشخیص اینکه این «ارزش‌افزایی» به چه نحوی در حداقل زمان ممکن حاصل شود نیز به استانها واگذار شده است.
وی افزود: همچنین، قیمت‌گذاری اموال بنا بر دستورالعمل مصوب هیأت عالی با کارگروه استانی است.
وی ادامه داد: شناسایی طرح های عمرانی نیمه تمام اولویت دار استانی به تفکیک دستگاه های مشمول و اختصاص املاک دولتی متناسب با منابع مورد نیاز نیز به استانها تفویض شده که تا کنون در این زمینه ۴ بسته رونق به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان معرفی شده است.
به گفته وی اجرای فرایند مولدسازی از جمله برگزاری مزایده و…. نیز به استانها محول شده است.
وی گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ به عنوان دبیر کارگروه مولدسازی استانی ضمن پیگیری امور تفویض شده، گزارش عملکرد استانی را به‌صورت ماهیانه به سازمان خصوصی‌سازی ارسال می کند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور