معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: تعهد پروژه نهضت ساخت داخل و برنامه جایگزینی واردات در بخش صنعت استان ۱۰۰ درصد محقق شده است.

حامد حسن نژاد روز سه شنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و تلاش شبانه‌روزی و اهتمام واحدهای صنعتی و همچنین فعال سازی ظرفیت‌های تولید داخلی استان، این تعهد در حوزه صنعت استان محقق شد.

وی بیان کرد: جایگزینی واردات از طریق افزایش تولید بدون شک صرفه جویی ارزی برای کشور به دنبال دارد.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار داشت: این تعهد برای استان در سال گذشته به میزان ۷.۲ میلیون دلار بوده است که به صورت ۱۰۰ درصد محقق شده و این نشان از افزایش تولید و رونق اقتصادی در حوزه صنعت استان دارد.

وی عنوان کرد: نهضت ساخت داخل یکی از مهمترین محورها در برنامه‌های وزارت صمت است که در راستای توجه به ظرفیت‌های داخلی کشور در بخش تولید در دستور کار استان‌ها نیز قرار دارد.