پروژه ترسیب کربن در یک میلیون و ۴۸۰ هزارو ۳۴۲ هکتار شامل ۱۸۵ روستای خراسان جنوبی با جمعیت ۴۱ هزار و ۵۵ نفر اجرا می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: طی مکاتبات متعدد تعمیم پروژه ترسیب کربن به همه شهرستان‌های خراسان جنوبیصورت گرفته با روسای ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها و بازدید‌های صورت گرفته محدوده مناطق اجرایی و روستا‌هایی که شرایط اجرای طرح را بر اساس اولویت‌های محرومیت، مرزی بودن، جمعیت، میزان مشارکت پذیری، فاصله تا مرکز شهرستان و پتانسیل‌های موجود انتخاب و مصوب شدند.
نصرآبادی افزود: بر همین اساس نقشه مناطق اجرایی تهیه و لیست کل روستا‌ها و روستا‌های دارای اولویت برای اجرا در سال اول مشخص شدند.
پروژه ترسیب کربن که ۱۳ سال پیش به صورت پایلوت در ۲۲۵ هکتار از شهرستان سربیشه اجرا شد به دلیل موفقیت در سال‌های بعد در ۹۸ هزار هکتار از شهرستان خوسف و ۱۵۰ هزار هکتار از شهرستان نهبندان نیز اجرا شد.

دستاورد‌ها و موفقیت‌های چشمگیر این پروژه در امر احیا و توسعه مشارکتی منابع طبیعی و گام نهادن در مسیر توسعه پایدار روستایی با نگاه ویژه جوامع محلی موجب شد پروژه در سطح ملی هم تا کنون در ۲۱ استان کشور اجرایی شود.

همچنین قرار است این پروژه در استان‌های خراسان شمالی، گلستان و یزد هم با سه هدف جهانی، ملی و منطقه‌ای اجرا شود.

ترسیب کربن (Carbon Sequestration) به معنای جذب دی اکسید کربن اضافی موجود در جو است که یکی از روش‌های تبدیل آن به مواد آلی، توسط اندام‌های هوایی و زیرزمینی گیاه از طریق کاشت گونه‌های مقاوم مرتعی در مراتع تخریب شده می‌باشد.