مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بر جذب به موقع اعتبارات تملک استان تاکید کرد و گفت:متاسفانه برخی دستگاه ها در این زمینه تعلل کرده و فرایند جذب را به دقیقه ۹۰ موکول کرده اند.

 مرتضی ذاکریان  در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی اظهار کرد: ۹۲ دستگاه اجرایی، نهاد و شهرداری اعتبارات تملک به آنها پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار تملک در استان داشته‌ایم که شامل اعتبارات استانی، ابلاغی ملی و ملی استانی و سایر منابع بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ اعتبار مصوب استانی استان ۱,۳۰۰ میلیارد تومان و ۱,۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی بوده است، گفت: در سال ۱۴۰۱ نیز اعتبارات استانی ۱,۳۷۰ میلیارد تومان و اعتبارات ابلاغی ۲,۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

ذاکریان افزود: در سال ۱۴۰۰ میزان تخصیص اعتبارات استانی خراسان‌جنوبی ۵۷ درصد و میزان تخصیص اعتبارات ابلاغی استان ۹۷ درصد بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ با پیگیری‌ها انجام شده اعتبارات استانی ۶۷ درصد و ابلاغی ها هم ۹۷ درصد تخصیص یافته که رشد ۱۰ درصدی داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی که بیشترین میزان تخصیص اعتبارات تملک را در سال ۱۴۰۰ در استان داشته‌اند شامل راهداری، آب و فاضلاب، ورزش و جوانان و دانشگاه علوم پزشکی بوده است، گفت: همچنین در این مدت از محل اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های آب و فاضلاب، راه و شهرسازی، نوسازی مدارس، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی به ترتیب بیشترین میزان تخصیص را داشته‌اند.

ذاکریان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ راهداری بیشترین اعتبار استانی و سپس آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی، شرکت برق و دانشگاه علوم پزشکی و از محل اعتبارات ابلاغی نیز راه و شهرسازی، آب و فاضلاب، نوسازی مدارس و دانشگاه علوم پزشکی بیشترین تخصیص را داشته‌اند.

وی با بیان اینکه از مجموع ۳,۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای استان در سال گذشته میزان تخصیص ۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان و تخصیص نقدی ۲,۹۵۰ میلیارد تومان و ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص اسناد خزانه بوده است، تصریح کرد: بر اساس پیگیرهای انجام شده میزان جذب اعتبارات در استان رو به رشد است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: با توجه به پیگیرهای انجام شده از مدیران دستگاه‌های اجرایی امیدواریم که اعتبار برگشتی نداشته باشیم.

وی مانده جذب نشده اعتبارات تملک داریی‌های سال ۱۴۰۱ را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مهلت جذب تا پایان شهریورماه است.

وی با اشاره به تعلل برخی از دستگاه‌ها در جذب اعتبارات عنوان کرد: بخش زیادی از اعتبارات مانده دستگاه‌ها مربوط به حداقل ۶ ماه قبل است که مدیران فرآیند جذب را به دقیقه ۹۰ موکول کرده‌اند.

وی از مدیران خواست در زمینه جذب اعتبارات برای سال جاری برنامه‌ریزی و تسریع کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور