غلامرضا اشرفی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از برگزاری ۲۴۹۸۴ نفر ساعت آموزش ویژه تعاونگران استان خبر داد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در تشریح خبر گفت: در راستای توانمندسازی و افزایش سطح آگاهی مدیران، بازرسان و شاغلین در تعاونی ها در سال ۹۸ به میزان ۲۴۹۸۴ نفر ساعت دوره های آموزشی، مهارتی، حقوقی، مدیریتی، تخصصی و مجازی بصورت رایگان برگزار شده است .

اشرفی همچنین در گزارش انجام نظارت های مربوط به بخش تعاون اظهار داشت: در سال ۹۸ تعداد ۱۶۴۴ مورد نظارت بر تعاونی ها صورت گرفته که از مجموع آن ۵۰۰ مورد نظارت عمومی و ۷۳۱ مورد نظارت مالی بر تعاونی های تولیدی، توزیعی و خدماتی استان  انجام گردیده که نواقص  به مدیران تعاونی ها  ابلاغ گردیده است.  وی افزود:  همچنین تعداد ۴۱۳مورد نظارت بر مجامع تعاونی های تولیدی، خدماتی و توزیعی صورت گرفته است .

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: همچنین در راستای گسترش و ترویج فرهنگ تعاون ۲۲۱ دقیقه پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مرتبط با موضوع تعاون از رسانه استان پخش شده است.