#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: از این تعداد ۱۴ مورد مربوط به شهرستان بیرجند، دو مورد از شهرستان قاین و یک مورد از شهرستان فردوس بوده است.