#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضــعیت کرونا در استان خراسان جنوبی
□Date: 99-10-12

■آزمایشات■
● کل آزمایش: ۳۳۹۱۵
● کل منفی: ۱۹۴۳۹
● کل مثبت: ۱۴۴۷۶
● جدید: ۱۰۰
▪︎ مثبت: ۱۹ (۱۹%)
¤بستری۹
¤سرپایی۱۰

▪︎ تفکیک موارد مثبت:
بشرویه : ۱
بیرجند: ۳
خوسف :۱
درمیان : ۰
زیرکوه: ۰
سرایان: ۰
سربیشه : ۰
طبس : ۴
فردوس : ۳
قاین : ۷
نهبندان :۰

■وضعیت فعلی بیماران■
● بستری تنفسی: ۱۴۸
● بستری مثبت: ۴۸
● مثبت‌آی‌سی‌یو: ۲۰
● مثبت بدحال: ۹
● مثبت بهبود یافته یا قرنطینه خانگی ۱۳۷۱۱

●کل فوت مثبت: ۷۱۷
▪︎جدید ۲