مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از تصویب ۱۳ طرح با موضوعات فرهنگی، هنری، رسانه ای، قرآنی، خانواده و جوانی جمعیت در قالب تبصره ۱۴ در استان خبر داد.
، در نشست کمیته استانی تبصره ۱۴ که به ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، طرح های دریافتی مورد بررسی واقع گردید. علی فرخنده گفت: در این نشست اجرای ۱۳ طرح از بین بیش از ۳۰ طرح که به دبیرخانه این کارگروه از سطح استان واصل شده پس از بحث و بررسی با توجه به اولویت های استان به تصویب رسید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از اختصاص مبلغ  ۱۳ میلیارد ریال اعتبار در قالب تبصره ۱۴ به استان خبر داد و گفت:  ۳۰ درصد از این رقم به تحکیم بنیاد خانواده و جوانی جمعیت تخصیص یافته است.
وی در ادامه افزود: در تصویب طرح ها چند نکته مهم مورد توجه کارگروه بوده است؛ اولا اجرای طرح ها تمام شهرستان های سطح استان را مورد پوشش قرار دهد، ثانیا اولویت های استان مورد توجه قرار گیرد و ثالثا برای تمامی بخش های فرهنگی، هنری، رسانه ای، قرآنی و جوانی جمعیت برنامه پیش بینی شده است.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور