مدیر آب وخاک و امورفنی ومهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از تصویب ۴۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ برای احیاء و مرمت قنوات استان خبر داد.

محمدی مدیر آب وخاک و امورفنی ومهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در مرحله اول حدود ۶ میلیارد تومان به استان تخصیص داده شده، گفت: بدین منظور قرارداد‌های عاملیت فی مابین سازمان جهادکشاورزی با صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان‌ها منعقد و عملیات احیاء و مرمت ۱۵ رشته قنات در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر آب وخاک وامورفنی ومهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت:ً همچنین امسال عملیات مرمت و بازسازی ۲۱ رشته از قنوات استان که از محل مشارکت و خودیاری بهره بردارن به پایان رسیده بود، تامین اعتبار شد.

نوشته و خبر نگار :حامد عارفی نیا و ا.حسن پور