#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔹اینها پزشکان و پرستارانی هستند که جانشان را از دست دادند تا جان شهر و ساکنانش را نجات دهند.