#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

تصادف شدید دو دستگاه خودرو سواری در جاده بند دره که ساعت ۲۳ و ۱۳ دقیقه امشب به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اعلام شد و همزمان دو تیم عملیاتی از ایستگاههای سجاد و غفاری جهت رهاسازی ۳ مصدوم و اطفا حریق خودرو تیبا به محل اعزام شدند
گفتنیست سه مصدوم حادثه یک نفر از سرنشینان خودرو تیبا و دو نفر از خودرو پراید در حداقل زمان ممکن رهاسازی شدند که حال راننده خودرو پراید وخیم گزارش شده است