تصادفات عجیب به غریبی در شهر بیرجند رخ می دهد که بارها رسانه ها به آن پرداخته اند گویا شورای ترافیک عاجز از حل مسله این تصادفات است . حوادث رانندگی که امنیت خاطر مردم را به خطر انداخته است هر روز به شکل و شمایلی خودش را نشان می دهد . در این تصادفات به نظر عواملی همچون فرهنگ ترافیک ، معابری که از نظر فیزکی مشکل دارند، تعریف نشدن سرعت مطمن در شهر، کمبود امکانات ترافیکی در شهر و از همه مهمتر عزمی جدی برای پایان این کابوس شهر بیرجند درمسولان نکته مهمی دیگری که می بایست مد نظر باشد برخورد قاطع متولیان بخصوص راهنمایی و رانندگی با متخلفان سرعت بالا در سطح شهر بیرجند است که بر طبق اخبار منتشر شده بیشترین حوادث در برخی نقاط شهر بخاطر سرعت بالا می باشد و در کنار آن بررسی تقاطع های شهری که متخصصان و شورای ترافیک باید برایش فکری کنند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور