معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی گفت: با توجه به ضرورت تدوین برنامه جامع بهره‌وری استان تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید نسبت به تشکیل کمیته بهره‌وری در سطح دستگاه اقدام کنند.

 ناصر ناصری‌جازار روز دوشنبه در نشست کارگروه تخصصی مدیریت عملکرد، بهره‌وری و تحول اداری خراسان جنوبی افزود: دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های عملیاتی را حداکثر تا پایان مهر ماه امسال به دبیرخانه کارگروه تخصصی مدیریت عملکرد، بهره‌وری و تحول اداری مستقر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام کنند.

وی افزود: برنامه‌های عملیاتی اعلامی از سوی دستگاه‌های اجرایی باید با رعایت دستورالعمل تدوین برنامه جامع بهره‌وری مبتنی بر شاخص‌های اختصاصی دستگاه، شناسایی مسائل و تعریف اقدام اساسی و تکمیل شناسنامه بودجه‌ای باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت موضوع بهره‌وری و تأکید رئیس جمهور در جشنواره شهید رجایی مبنی بر همکاری و تعامل تمامی ارکان کشور در امر بهره‌وری، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به پاسخگویی دقیق و به موقع به مکاتبات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در این زمینه هستند.

وی اظهار داشت: در زمینه پایش، رصد و بررسی اقدامات دستگاه‌های اجرایی در زمینه بهره‌وری، دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته، پیشنهادات اجرایی در این خصوص  را به دبیرخانه ارائه دهند، پیشنهادهای اعلامی از سوی اعضا در جلسه آتی کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ناصری تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتضایی استان، دستگاه‌های اجرایی فاقد برش استانی باید برنامه عملیاتی بهره‌وری خود را با رویکرد آمایش سرزمین، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین، نوآورانه در تعامل با وزارت متبوع تدوین و حداکثر تا پایان مهر ماه به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند.

وی عنوان کرد: ضمن تاکید بر صحت و دقت لازم در فرآیند ارزیابی عملکرد در خصوص نحوه تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر تصمیمات لازم اخذ می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی افزود: در خصوص دستگاه‌هایی که هر ساله در ارزیابی عملکرد در رتبه پایین قرار دارند و زمان لازم را برای بهبود و اصلاح فرایندها مدنظر قرار نمی‌دهند موضوع به ستاد آن دستگاه ابلاغ می‌شود.

وی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در زمینه اجرای بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نسبت به استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به صورت استخدامی رسمی، اقدام لازم را در چارچوب دستورالعمل مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه انجام دهند.

ناصری افزود: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند اطلاعات و مستندات ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت استخدامی را وفق ضوابط و مقررات مربوط در سامانه کارمند ایران بارگذاری و ارسال کند تا اقدام لازم برای بررسی و صدور شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط به عمل آید.

وی ادامه داد: باید دستگاه‌های اجرایی نیروهایی خوب و مورد اعتماد را انتخاب کنند و همچنین ارزیابی کارکنان هم دقیق و عالمانه باشد تا منجر به تعالی شود.