دبیرمجمع جوانان خراسان جنوبی از تشکیل اولین مجمع ملی جوانان در کشور خبر داد و عنوان کرد: برای اولین بار در تاریخ ایران وزارت ورزش و جوانان تصمیم به تشکیل مجمع ملی جوانان کرده است. وی با اشاره به اینکه در همین خصوص مراسمی به میزبانی استان کرمان هفته جاری برگزار می شود ادامه داد: در این مراسم از کلیه مجامع استانی و کاندیدای حضور در این مجمع ملی حضور خواهند داشت.

مرضیه شهریاری دبیرمجمع جوانان خراسان جنوبی از تشکیل اولین مجمع ملی جوانان در کشور خبر داد و عنوان کرد: برای اولین بار در تاریخ ایران وزارت ورزش و جوانان تصمیم به تشکیل مجمع ملی جوانان کرده است. وی با اشاره به اینکه در همین خصوص مراسمی به میزبانی استان کرمان هفته جاری برگزار می شود ادامه داد: در این مراسم از کلیه مجامع استانی و کاندیدای حضور در این مجمع ملی حضور خواهند داشت.

شهریاری گفت: سازمان های مردم نهاد پر کننده خلا بین دولت و‌ملت هستند ورسالت آنها حل گوشه ای از دغدغه های جوانان است. او با بیان اینکه اگر ما جوانان با تمام بی مهری های برخی مسئولین هنوز ایستاده ایم و صدایمان رساتر از همیشه است افزود: سمن ها لکه گیر فعالیت هایی هستند که یا از توان دولت خارج است یا این که موارد بسیار مهم تری در اولویت دولت پیش می آید که تمایل و فرصتی برای رسیدگی به این موارد را ندارند.

شهریاری که یکی از کاندیدی مجمع ملی است خاطرنشان کرد:سمن ها مجموعه هایی نیاز محور و‌مطالبه گر هستند که در صورت توجه و‌حمایت دولت از کارایی و خدمت رسانی بهتری برخوردارند.

او به تشکیل مجمع ملی جوانان اشاره کرد و گفت: تشکیل مجمع ملی جوانان تحول بزرگی در حوزه جوانان رقم خواهد زد این مجمع باید به دنبال ارتقای توانایی خلاقیت در نسل جوانان باشد پرورش و‌هدایت نوجوانان در مسیر پیشرفت جامعه میتواند با سرمایه گذاری آموزشی رقم بخورد.

وی تصریح کرد: مجمع ملی جوانان به عنوان بخش غیردولتی و مورد اعتماد دولت می تواند در جهت منافع ملی به ویژه جوانان تحرکات و خدمات بسیار تاثیرگذار داشته باشد.

کاندیدای مجمع ملی جوانان گفت: مجمع میتواند بوسیله ارتباط صحیح با هیئت دولت و نمایندگان مجلس از ردیف های متفرقه، در جهت همچنین بومی سازی دستاوردهای ایجاد صنعت توریسم علمی و پیگیری اعطای مجوز برای برگزاری فستیوال های مختلف است.

شهریاری گفت: یکی از راهکارهای مسائل مربوط به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، حل کردن آنها در جامعه به وسیله خود مردم و با حمایت سمن ها است دبیرمجمع جوانان خراسان جنوبی جذب جوانان یعنی جذب خانواده‌ها و مشارکت‌های اجتماعی و جذب این مشارکت‌ها یعنی اعتماد مردم به دولت را یکی از اولویت ها دانست و بیان کرد:شادی طبق قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی حق جوانان است و سیاستگذاری فرهنگی برمبنای سیاست‌های دولت یعنی پر رنگ شدن شادی و نشاط در جامعه می باشد.