معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد در بسیاری از شهرستان‌های استان، روند صعودی و رو به رشد دارد.

 ناصر خوش خبر در نشست شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد استان گفت: جلسه این شورا برای اولین بار در کشور سه‌شنبه‌های هر هفته برگزار می‌شود.

وی بر ارزیابی دقیق و مستمر عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید کرد و افزود: به هر میزان که ارزیابی فعالیت‌های سمن‌ها دقیق‌تر باشد، موفقیت آنها افزایش یافته و اعتماد مردم به سمن‌ها ارتقا می‌یابد.

معاون استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: پایدارسازی سازمان‌های مردم‌نهاد نیازمند نگاه همه جانبه است.

خوش خبر با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تشکل‌ها در سطح شهرستان‌های استان تصریح کرد: آمار سازمان‌های مردم‌نهاد در خراسان جنوبی از رشد چشمگیری برخوردار است لذا باید از این  رشد کمی و کیفی در راستای دستیابی به توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار استان بهره برد تا از توان و ظرفیت تشکل‌ها در کنار دولت برای خدمت به مردم استفاده شود.

وی رسالت سازمان‌های مردم‌نهاد را شناسایی ظرفیت‌های جدید دانست و گفت: تشکل‌ها باید برای موفقیت بیشتر به دنبال شناسایی ظرفیت‌های جدید باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در شهرستان‌هایی که آمار تشکل‌های به ثبت رسیده کم است، شرایط باید مورد آنالیز قرار گیرد تا عوامل مؤثر در این موضوع در جلسات بعدی شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد، نقد و بررسی شود.