دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت:در راستای اخد رای از همشهریانی که به علت نقص عضو و کهولت سن امکان حضور در شعب را ندارند گروه هایی در پنج شعبه با ویلچر آماده خدمت رسانی هستند.

 موسی سلیمی جمعه در جمع خبرنگاران پیرامون رأی گرفتن از همشهریانی که به علت بیماری و یا نقص عضو امکان حضور در شعبه را ندارند، اظهار کرد: در راستای اخذ رأی این دسته از همشهریان در بیرجند اقدام خوبی صورت گرفته و گروه‌هایی با ویلچر در ۵ شعبه آماده خدمات رسانی به این عزیزان هستند.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی بیان کرد: این پنج شعبه شامل شعبه میدان ابوذر هنرستان دخترانه رسالت، شعبه خانه معلم واقع در خیابان معلم، شعبه دبیرستان نمونه تقوی در خیابان توحید، به دبیرستان دخترانه و شعبه دبیرستان سردار شهید سلیمانی واقع در مهر است.

سلیمی گفت: همچنین دو شعبه سیار وجود دارد که انتقال افرادی که دارای کهولت سن، نقص عضو و … هستند را به شعبه اخذ رأی برعهده می‌گیرند تا این دسته از عزیزان نیز بتوانند رأی دهند.

وی اظهار کرد: البته از آن جایی که شعب سیار مسیر مشخصی دارند و در وهله اول به مراکز جمعیتی مراجعه می‌کنند، بهتر است این اقدام در محدوده زمانی عصر به بعد صورت گیرد.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی بیان کرد: امیدواریم با این اقدامات بتوانیم شرایط را برای رأی دادن همشهریان عزیز فراهم کنیم و در سایر شهرستان‌های خراسان جنوبی نیز چنین شرایطی فراهم شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور