همکار ارجمند، جناب آقای حسین خسروی چاهک
مدیر مسئول محترم پایگاه خبری- تحلیلی خاورستان

در غم از دست دادن فرزند، به سوگ نشستن صبری می‌خواهد عظیم
برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستارم.
پایگاه خبری- تحلیلی خبر و هنر