مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: در جشنواره تئاتر استان می توان به ترویج فرهنگ کار، کوشش و تلاش و تولیدات داخلی در بستر فضاهای هنری و نمایشی و تقدیر از فعالان این زمینه پرداخت.

 شورای سیاست گذاری جشنواره تئاتر خراسان جنوبی با حضور اعضا برگزار شد.

ناصر نبی زاده در این جلسه با بیان این که مقام معظم رهبری چندین سال است با نام گذاری عنوان سال ، بر موضوع تولید تاکید فراوان دارند، ادامه داد: در بخش هنری نیز تولیدات شایسته ای داریم که باید آن ها را در جشنواره تئاتر استان مد نظر قرار داد.

به گفته وی می توان در این جشنواره به ترویج فرهنگ کار، کوشش و تلاش و تولیدات داخلی را در بستر فضاهای هنری و نمایشی و تقدیر از فعالان این زمینه پرداخت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار افزودن مسائل قابل توجه استانی به عنوان بخش های جنبی جشنواره شد و بیان کرد: برای مثال، موضوع آب از جمله مهم ترین مسائلی است که در سال جاری کشور را به صورت جدی درگیر کرده است.

نبی زاده با اشاره به این که هنرمندان می توانند با نگاهی اثرگذار در این حوزه کار کنند، ادامه داد: به نمایش گذاشتن سنت ها و رسوم منطقه در خصوص آب توسط هنرمندان، نگاه جامعه را به این سمت معطوف می کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که به دلیل شیوع بیماری کرونا، بخش اصلی اجرا در جشنواره های تئاتر کودکان و جشنواره افلاکیان انجام نگرفت، تصریح کرد: امیدواریم تا پایان سال جاری با واکسیناسیون عمومی جامعه، شاهد برگزاری جشنواره تئاتر افلاکیان باشیم.

به گفته وی امسال نیز برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی با موضوع آسیب های اجتماعی در نهبندان برنامه ریزی شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین خواستار فرآهم شدن بسترهای لازم برای جمع بندی و چاپ متون نمایشی هنرمندان شد و افزود: این اداره کل آمادگی دارد به صورت فردی و یا به صورت جمعی ، مجموعه ای از متون نمایشی هنرمندان شرکت کننده در جشنواره ها را به چاپ برساند.

نبی زاده با بیان این که متون نمایشی خصوصا اگر اقتباسی از آثار ادبی کشور و منطقه خراسان همچون عطار و فردوسی باشند، بسیار ارزشمند خواهند بود، اظهار کرد: اثری همچون تاریخ بیهقی که منبع عظیمی از توجه به مسائل فرهنگی و تاریخی است، قابلیت بالایی برای تبدیل شدن به متون نمایشی دارد.

وی در پایان با اشاره به این که شیوع بیماری کرونا طی ۱۷ ماه گذشته ، مشکلات فراوانی را برای همه فضاهای فرهنگی خصوصا برنامه های جمعی مانند نمایش ایجاد کرده است، عنوان کرد: امیدواریم این جشنواره و فعالیت ها بستری را برای رفع این فضاها ایجاد کنند و شاهد رونق دوباره سالن ها و اجرای هنرمندان استان باشیم.