🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: عمده حرکت و رویکرد دولت انقلابی و مردمی به سمت ترویج مسائل اسلامی در حوزه های مختلف نظیر پوشش اسلامی است.
محمدرضا طالبی با بیان این مطلب در جلسه برنامه ریزی بازارچه عرضه محصولات عفاف و حجاب، ضمن اظهار تأسف از اینکه در جامعه اسلامی مردم نمی توانند در مراجعه به بازار و مراکز فروش، البسه یا پوشش اسلامی و سنت هایی که به آن پایبندند را به راحتی تهیه نمایند، گفت: اکنون عمده حرکت و رویکرد دولت انقلابی و مردمی به سمت ترویج مسائل اسلامی در حوزه های مختلف نظیر پوشش اسلامی است.
🔹وی با ذکر این نکته که در زمینه عفاف و حجاب قوانین زیادی وضع شده که به درستی عمل نمی شود، خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از البسه موجود در بازار غیر اسلامی است که از طریق واردات یا توسط تولید کنندگان داخلی یا به شکل قاچاق از مبادی غیر رسمی وارد کشور می شود که همه آنها قابل کنترل و نظارت می باشد.
🔹به گفته وی؛ فرمانداران شهرستان های بیرجند،قاینات ،فردوس و طبس می بایست با قید فوریت و محوریت ، بازارچه های ارائه البسه اسلامی را تا پایان سال جاری راه اندازی نمایند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور