🔹در جلسه امروز عصر شورای حفاظت از منابع آب استان که دقایقی پیش پایان یافت، معتمدیان استاندار خراسان جنوبی که از روند آبرسانی در تابستان به روستاها به شدت گلایه مند بود، خطاب به مدیرعامل آب و فاضلاب شهری گفت:
از امشب #آب_منزل_مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی را #قطع کنید تا مثل برخی روستاها روزی یک ساعت آب داشته باشد، بلکه شرایط مردم در روستا را درک کند!!
معتمدیان گفت: ما آدم آهنی نیستیم که یک برنامه از پیش تعیین شده را جلو ببریم بلکه باید #دغدغه داشته باشیم و برنامه ارائه کنیم تا مردم در فصل گرما دچار تنش آبی نشوند.
تا اول هفته آینده فرصت دارید با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، برنامه عملیاتی برای دو ماه باقیمانده از تابستان را ارائه کنید تا هر چه سریع تر اجرایی شده و مردم فصل گرما را بدون کمبود آب پشت سر بگذارند.

#بخوانید
#مشکل_مردم
#دغدغه_استاندار