#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: وزش باد و گردو خاک در خراسان جنوبی ادامه دارد.

فاطمه زارعی، امروز یکشنبه ۱۵ خردا به رسانه های گروهی گفت: بر اساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی برای امروز گاهی وزش باد شدید و گردو خاک و کاهش کیفیت هوا در مرز شرقی و جنوب استان قابل پیش بینی است.

، وی افزود: به لحاظ دمایی نیز از امروز تا پایان هفته با روند افزایشی دما، هوا گرمتر خواهد شد.

وی گفت: در شبانه روز گذشته دهسلم با ۳۹ درجه گرمترین و قاین و اسدیه با ۱۳درجه خنک ترین نقاط استان بودند و تغییرات دما در بیرجند هم بین ۱۶ و ۳۱ درجه ثبت شد.