تداوم خشکسالی ها، قدرت تولید چوب را از جنگل‌های خراسان جنوبی گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: جنگل‌های استان

جنگل‌های خراسان جنوبی دیگر قدرت تولید چوب ندارند با گونه‌های غالب بنه و بادام کوهی به دلیل بارندگی زیر ۳۰۰ میلیمتر (معمولاً بین ۲۵۰- ۱۵۰ میلیمیتر)، دیگر قدرت تولید چوب را ندارند و بیشتر از نظر حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش اهمیت دارند.

نصرآبادی افزود: جنگل‌های خراسان جنوبی به دلیل وجود ارتفاعات، جنس خاک، تغییرات میزان بارندگی و تبخیر و … میکروکلیمای خاصی از گونه‌های با ارزش جنگلی از نوع بنه، بادام کوهی، انجیر وحشی، ارژن، ارغوان، تنگرس و زرشک وحشیی و… در اقلیم بیابان در سطح ۶۲۷ هزار و ۷۲۲ هکتار را به وجود آورده اند و از نوع جنگل‌های تنک است.

وی گفت: طبق براورد‌های انجام شده حدود ۳۰ درصد از عرصه‌های مذکور را گونه بنه بصورت خالص و حدود ۴۰ درصد را بصورت آمیخته با گونه‌های وحشی، به خود اختصاص داده و سایر عرصه‌ها را گونه بادام وحشی بصورت خالص و یا آمیخته با سایر گونه‌های جنگلی تشکیل می‌دهد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: تجدید حیات گونه بنه در استان بندرت مشاهده می‌شود که علت اصلی آن وجود دام در عرصه‌های جنگلی، شرایط اقلیمی استان و خشکسالی‌های پی در پی است و در نتیجه غالب توده‌های جنگلی این گونه در سنین میان سالی تا کهن سالی است و طبقات قطری پایین (کمتر از cm ۲۰) از جمعیت اندکی برخوردار است که این امر نشان دهنده‌ی تهدید جدی نسل این گونه، از دهه‌های گذشته است و ادامه این روند انقراض این گونه ارزشمند را در پی خواهد داشت.

نصرآبادی گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی به منظور حفظ گونه‌های با ارزش، طرح‌های ذخیره گاه جنگلی را در دستور کار قرار داده بطوری که هسته مرکزی ذخیره گاه، مورد حفاظت ۱۰۰ درصد قرار گرفته و از چرای دام جلوگیری شده و تجدید حیات در این مناطق کاملا مشهود است.

وی افزود: اگرچه در گذشته از این گونه برای تامین سوخت بویژه تهیه زغال استفاده می‌شده و از قطع و تخریب مصون نبوده، اما با اقدامات انجام شده از طرف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حال حاضر کمتر مورد قطع و تخریب جهت تامین سوخت و سایر مصارف روستایی قرار گرفته و با توجه به جمعیت کم آن از نقطه نظر تولید چوب مورد توجه نیست و در حال حاضر به استناد قانون جزء گونه‌های ممنوع‌القطع است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: انجام عملیات بذرکاری روی خطوط تراز می‌تواند در احیای جنگل و افزایش تراکم درختان تاثیر مثبتی داشته باشد لیکن به دلیل سرشت اکولوژیکی خاص این گونه، خشکسالی‌های مکرر و کمبود رطوبت، استقرار آن با مشکل مواجه بوده و سبز شدن آن به سختی صورت می‌پذیرد.

نصرآبادی افزود: تجربیات کسب شده از مناطق الگویی و از طرفی سرشت اکولوژیکی گونه‌های جنگلی این استان نشان می‌دهد که در صورت حفظ و حمایت و جلوگیری از ورود دام با مدیریت صحیح، زادآوری طبیعی (افزایش کمی) و افزایش تاج پوشش (افزایش کیفی) حتی با ادامه خشکسالی‌ها می‌توان انبوهی وتراکم جنگل‌های این مناطق را افزایش داد در واقع با این عمل، جنگل کاری همگام با طبیعت بصورت طبیعی امکان پذیر خواهد شد.

وی گفت: از ابتدای تاسیس استان از سال ۸۴، بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار پروژه توسعه جنگل، با نهال، با گونه‌های بادامک، بنه، ارغوان، بادام و؛ و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار پروژه توسعه جنگل، با بذر، و با گونه‌های بنه و بادامک انجام شده است.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور