کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: وزش باد شدید کماکان در منطقه ادامه دارد و تا پایان هفته جاری توفان گرد و خاک در اغلب نقاط خراسان جنوبی  پیش بینی می‌شود.

فاطمه زارعی افزود: براساس الگوی نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی در هفته جاری وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در استان قابل پیش‌ بینی است.

وی با بیان اینکه با تقویت ناپایداری‌ها از فردا بر سرعت وزش باد در اغلب مناطق خراسان جنوبی افزوده می‌شود گفت: همچنین توفان گرد و خاک به ویژه در نیمه شرقی، مناطق بادخیز و مستعد استان پیش‌ بینی می‌شود که خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت را در پی دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی درباره تغییرات دمایی اظهار داشت: روزهای شنبه و یکشنبه با کاهش نسبی دمای هوا، مقداری از شدت گرما کاسته می‌شود.

وی اضافه کرد: در شبانه‌روز گذشته سربیشه با ۱۸ درجه سردترین و دهسلم و طبس با ۴۶ درجه گرمترین ایستگاه استان بودند همچنین در این مدت تغییرات دمایی در مرکز استان بین ۲۱ تا ۴۰ درجه به ثبت رسید.

همزمان با وزش باد شدید و تقویت بادهای ۱۲۰ روزه از تیر ماه تاکنون کیفیت هوا در بیرجند و اغلب شهرستان‌های خراسان جنوبی کاهش یافته به طوری که هوای مرکز استان طی روزهای متوالی ناسالم بوده است.