سازمان فنی و حرفه‌ای کشور ۵۰۰ میلیون تومان برای راه اندازی دپارتمان تخصصی معدنی نهبندان تخصیص داد.

فرماندار نهبندان در کارگروه تخصصی دپارتمان آموزشی معدن شهرستان نهبندان، گفت: ایجاد دپارتمان تخصصی معدنی با توجه به ظرفیت‌های این حوزه، یکی از مطالبات مطرح شده در سفر اوسط هاشمی معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به نهبندان بود، که مصوب شد.
بیکی افزود: در فاز نخست مقرر شد تا ۵۰۰ میلیون تومان در اختیار اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قرار بگیرد که تحقق پیدا کرد.

وی با بیان اینکه شهرستان نهبندان دارای ظرفیت‌های متنوعی در حوزه معدن است، گفت: ایجاد ارزش افزوده و شغل با بهر گیری از این ظرفیت ها؛ دغدغه اقتصادی منطقه را کم خواهد کرد، بنابراین این دغدغه با سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی و دولتی در حوزه معدن باید محقق شود.

فرماندار نهبندان گفت: نگاه‌های آموزشی در حوزه معدن، به نهبندان و خراسان جنوبی خواهد بود، لذا باید با واسطه گری اداره کل فنی و حرفه‌ای کشور این دغدغه مرتفع شود.

بیکی افزود: معادن شهرستان و سایر بخش‌های معدنی کشور باید آموزش‌های تخصصی معادن را در نهبندان فرا بگیرند لذا برای نیازمندی ها، تجهیزات، مصوبات قانونی، تسهیلگری و پرداخت مجوز‌ها باید زمینه سازی شود تا به تحقق اهداف کلی دپارتمان تخصصی کمک کنیم.