سفر اول رییس جمهور به استان خراسان جنوبی در ۱۹ شهریور ماه سال گذشته انجام شد.

این سفر در مجموع در حوزه بهداشت و درمان، تعداد ۱۴ مصوبه شامل احداث یا تکمیل حدود ۸۰ پروژه برای استان خراسان جنوبی داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در آستانه انجام سفردوم رئیس جمهوربه استان، در خصوص وضعیت مصوبات سفر اول و پروژه های مربوطه گفت: در سفر اول ریاست محترم جمهور به خراسان جنوبی که ۱۰ مصوبه کلی برای حوزه بهداشت و درمان استان در پی داشت برای تکمیل بیمارستان بشرویه، اختصاص مبلغ ۱۵ میلیارد تومان تا پایان سه ماهه اول سال جاری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، مصوب شد.
دکتر سید محمد موسوی میرزائی با بیان اینکه ۱۵ میلیارد تومان مصوب سفراول برای تکمیل بیمارستان بشرویه، تخصیص داده شده است، افزود: البته در ادامه و در اصلاحیه مصوبات سفر اول نیز اختصاص مبلغ ۹ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل بیمارستان بشرویه مصوب شده است.
وی گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه مذکور که در زمان انجام سفر اول رییس جمهور محترم ۹۰ درصد بود در حال حاضر به ۹۹ درصد رسیده و با تکمیل عملیات محوطه سازی و وصل انشعابات در اسرع وقت ، آماده بهره برداری و ارائه خدمت می شود.
وی اختصاص مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان خوسف را مصوبه دیگر سفر اول رییس جمهور به استان ذکر و اضافه کرد: بر اساس این مصوبه مقرر شده بود ۲۲ میلیارد تومان تا پایان سال جاری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ۸ میلیارد تومان نیز به صورت نقدی توسط خزانه تخصیص یابد که تا کنون ۱۰ میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه و ۷ میلیارد تومان هم توسط خزانه، تخصیص داده شده است.
وی اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه بیمارستان خوسف که در زمان انجام سفر اول ریاست محترم جمهور ۴۹ درصد بود با پیگیری ها و مساعدت وزارت بهداشت در حال حاضر به ۸۸ درصد افزایش یافته است و تا پایان سال تحویل موقت خواهد شد.
دکتر موسوی میرزائی تصریح کرد: اختصاص مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به تکمیل طرح توسعه بیمارستان قاین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ و تامین مابقی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و تجهیز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیگر مصوبات سفر اول رییس جمهور محترم بود.
وی گفت: طرح تکمیل توسعه بیمارستان قاین که همزمان با سفر اول رییس جمهور محترم از پیشرفت فیزیکی ۱۶ درصدی برخوردار بود در حال حاضر ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و این در حالیست که تا کنون ۳۶ میلیارد تومان اعتبار به این طرح تخصیص داده شده است و البته مجری طرح، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی کشور است.
به گفته وی، اختصاص مبلغ ۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان طبس به نسبت مساوی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و نیز تامین ۲۰ میلیارد تومان توسط شرکت سهامی عام زغال سنگ طبس در سال ۱۴۰۰ یکی دیگر از مصوبات سفر اول رییس جمهور محترم به استان بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند با بیان اینکه تا کنون ۱۵ میلیارد تومان(شامل ۱۲ میلیارد تومان از محل ماده ۳۷ و ۳ میلیارد تومان از محل هدفمندی) از ۶۰ میلیارد تومان مصوب برای این پروژه تخصیص داده شده، گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه هم که در سفر اول ۲۰ درصد بود در حال حاضر به ۲۵ درصد افزایش یافته است.
وی، واگذاری مالکیت بیمارستان موجود زیرکوه(که در اختیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قرار دارد) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط سازمان تامین اجتماعی را از دیگر مصوبات سفر قبل رییس جمهور ذکر کرد و افزود: در این خصوص علی رغم مکاتبات متعدد در خصوص واگذاری بیمارستان اقدامی از جانب سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: در سفر اول ریاست محترم جمهور ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به تامین اعتبار تکمیل ۳۳ پایگاه اورژانس در سطح استان به شرط تامین ۴۰ درصدی اعتبارات توسط خیرین شد که تا کنون برای ۹ پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی مکاتبه گردیده و در دست پیگیری می باشد.
دکتر موسوی میرزائی، اختصاص مبلغ ۱۲ میلیارد تومان برای تکمیل ۲۴ واحد از پانسیونهای پزشکان در سطح استان را از دیگر مصوبات سفر اول رییس جمهور محترم به خراسان جنوبی عنوان کرد و ادامه داد: بر این اساس مقرر شده بود ۶ میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ۶ میلیارد تومان دیگر نیز از محل منابع استانی در سال ۱۴۰۱ تامین شود که علیرغم ۲/۹ تخصیص اعتبار از محل سایر اعتبارات ۶ واحد از آن توسط دانشگاه تکمیل و به بهره برداری رسیده است .
وی اظهار کرد: اختصاص مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل دانشکده دندانپزشکی بیرجند از دیگر مصوبات سفر اول بود که قرار شد ۵۰ میلیارد تومان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل سایر منابع و ۵۰ میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پرداخت شود که تا کنون ۱۳ میلیارد تومان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۱۰ میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شده و پیشرفت فیزیکی پروژه نیز از ۱۵ درصد در سفر اول به ۲۵ درصد در حال حاضر رسیده است.
وی، از اختصاص مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل ۲۶ مرکز بهداشتی، درمانی و پایگاه سلامت در سطح استان توسط سازمان برنامه و بودجه تا آخر خرداد ماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به عنوان یک مصوبه دیگر از سفر اول ریاست محترم جمهور به خراسان جنوبی نام برد و افزود: تاکنون ۵ میلیارد تومان از مبلغ مصوب، تخصیص داده شده و عملیات تکمیل ۱۸ مرکز بهداشتی و درمانی و پایگاه سلامت از مجموع ۲۶ مرکز مدنظر با زیربنای ۶ هزار مترمربع در سطح استان به اتمام رسیده است.
دکتر موسوی میرزائی همچنین گفت: علاوه بر این در سفر اول ریاست محترم جمهوری، اصلاحیه مصوبات و الحاق چند مصوبه جدید دیگر را در حوزه بهداشت و درمان استان شاهد بودیم که تکمیل خوابگاه و استخر سرپوشیده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اعتبار مصوب ۱۰ میلیارد تومان، کمک به تجهیز بیمارستان نهبندان با اعتبار مصوب و تخصیص داده شده ۳ میلیارد تومان و کمک به احداث بیمارستان محلی شوسف با اعتبار مصوب و تخصیص داده شده ۷ میلیارد تومان و کمک به احداث بیمارستان زیرکوه با اعتبار مصوب ۵ میلیارد تومان و اعتبار تخصیص داده شده ۲/۷ میلیارد تومان از جمله این مصوبات الحاقی بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند افزود: تسریع در بررسی و صدور مجوز ماده ۲۳ برای طرحهای بهداشتی و درمانی استان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، دیگر مصوبه الحاقی سفر اول ریاست محترم جمهور به استان بود.
به گفته وی، این طرح های بهداشتی و درمانی شامل توسعه بیمارستان ۳۲ تختخوابی سرایان به ۶۴ تختخوابی، احداث مجتمع آزمایشگاهی بیرجند، احداث مرکز تروما در بیرجند، دانشکده داروسازی بیرجند و توسعه بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی طبس به ۳۰۰ تختخوابی می باشد.در خصوص احداث مرکز تروما (بیمارستان جایگزین) بیرجند و پردیس شماره ۲ دانشگاه توافق اولیه با اداره کل مسکن و شهرسازی به منظور تامین زمین به میزان ۲۶ هکتار صورت گرفته و ادامه فرآیند اخذ مجوز ها در حال پیگیری می باشد

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور