#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔰 افزایش تعداد شهرهای قرمز در خراسان جنوبی
🔸در آخرین بروز رسانی نقشه میزان مخاطره شیوع بیماری کرونا در خراسان جنوبی، با یک تغییر منفی شهرستان طبس به شهرستان های با وضعیت خیلی پر خطر پیوست

سه شهرستان در خراسان جنوبی در وضعیت خیلی پر خطر قرار گرفتند
🔰آخرین نقشه وضعیت کرونا (سفید، زرد، نارنجی و قرمز) شهرستان های خراسان جنوبی (مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (بروز رسانی ۴ شهریور)
✳️ در خراسان جنوبی این نقاط به شرح زیر است:
🔸 نقاط قرمز (خیلی پر خطر): بیرجند/سربیشه/طبس
🔸نقاط نارنجی ( پر خطر ) : فردوس/نهبندان/قاین/سرایان/درمیان
🔸نقاط زرد ( خطر متوسط) :زیرکوه / خوسف/ بشرویه
🔸نقاط سفید( خطر کم): هیچ نقطه ای وجود ندارد.
🔹 احتمال تغییر روزانه این نقشه با توجه به میزان بیماران با نشانه های حاد تنفسی در شهرستان ها ممکن است.