🔸مولوی غلام حیدر فاروقی از علمای اهل سنت خراسان جنوبی با تبریک به آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب، از حضور با شور و نشاط مردم تقدیر کرد.