#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: گسترش جریان های اطلاعاتی به بدنه اجتماع ، منجر به کنترل بیماری، آگاه سازی و ایجاد حساسیت در مردم و در نهایت خودمراقبتی های بیشتر می شود.

بیست و چهارمین جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات شورای اطلاع رسانی خراسان جنوبی پنجشنبه ۵ تیرماه ۹۹ برگزار شد. ناصر نبی زاده در این جلسه به تاثیر گسترده مصاحبه رئیس دانشگاه علوم پزشکی درخصوص نشست های خانوادگی، بر حساس سازی جامعه اشاره کرد و گفت: اگر اطلاع رسانی ها پیرامون نقاط اصلی شیوع بیماری کرونا، در چارچوب های آماری انجام گیرد، تاثیر مثبت بسیاری خواهد داشت. وی با اشاره به فعالیت کمیته های اطلاع رسانی و تبلیغات در شهرستان ها گفت: در شهرستان سربیشه بیش از ۱۰ جلسه کمیته برگزار شده است و سایر شهرستان ها نیز در حال برگزاری جلسات می باشند. این موضوع موجب شده جریان های اطلاع رسانی به شهرستان ها نزدیک تر شود و حضور پررنگ تر آن ها را در بسترهای آگاهی بخشی داشته باشیم.

وی در ادامه با بیان این که دیدن هر روزه تبلیغات محیطی ، موثر در شکل گیری رفتار اجتماعی است، اضافه کرد: بیش از ۹۰ درصد مردم جامعه از نکات بهداشتی مطلع هستند اما رسالت ما تبدیل این آگاهی به فرهنگ عملیاتی کردن نکات بهداشتی است.

گفتنی است سایر اعضای حاضر در جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند.