مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی: امیدواریم حداکثر تا چهار سال آینده، مرکز استان به ایستگاه یونسی متصل شود.

داعی گفت: امیدواریم با تسریع روند اجرایی و پرداخت تسهیلات، مرکز استان حداکثر تا چهار سال آینده به ایستگاه یونسی متصل شود.

وی افزود: در جلسه هیت امنای صندوق توسعه ملی که دوم مهرماه به ریاست رییس جمهور برگزار شد، برای اولین بار ۲هزار و ۸۰۰میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های ریلی استان اختصاص یافت.