تا کنون ۶۶۴ کیلومتر از راه‌های خراسان جنوبی، دوبانده سازی شده است.

🔸مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: دو سال قبل در خراسان جنوبی حدود ۵۰۰ اجرای ۶۶۴ کیلومتر باند دوم در خراسان جنوبیکیلومتر باند دوم نیاز داشتیم تا به متوسط کشوری برسیم که با پیگیری‌های صورت گرفته هم اکنون ۵۶۰ کیلومتر باند دوم را در دست اجرا داریم.

وحید داعی با اشاره به اینکه پروژه‌ی ایجاد باند‌های دوم خراسان‌جنوبی حدود ۴۳ درصد پیشرفت دارد، افزود: اگر این پروژه‌ها به اتمام برسد طول باند‌های دوم استان به ۱۲۲۱ کیلومتر می‌رسد و به متوسط کشوری در دارا بودن باند‌های دوم نزدیک می‌شویم.
وی گفت: برای سال ۹۹ ایجاد ۱۶۰ کیلومتر باند دوم را هدف گذاری کرده‌ایم که ۴۷ کیلومتر آن محقق و ۹۰ کیلومتر نیز دیگر نیز آسفالت شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی حدود ۱۷ هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی، دوبانده، آسفالته و روستایی وجود دارد، گفت: مجموع راه‌های اصلی، فرعی و دوبانده این استان به ۵ هزار و ۶۰۰ کیلومتر می‌رسد.
داعی افزود: دوبانده سازی و ایجاد آزادراه در راه‌های استان برای افزایش ایمنی، متصل شدن مراکز شهرستانی خراسان‌جنوبی به شبکه بزرگراهی کشور و رسیدگی به جاده‌های مرزی برای تسهیل صادرات و ترانزیت از راهبرد‌های اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی است.