مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از تحقق هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان از درآمدهای عمومی استان تا پایان بهمن ماه خبر داد.

 مرتضی ذاکریان  در ستاد درآمد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه توسعه از مسیر قانون گذاری صحیح می‌گذرد، بیان کرد: اگر قوانین درست، کارآمد و منطبق با شرایط سرزمینی خود داشته باشیم بی شک مسیر پیشرفت سهل تر خواهد بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: امیدواریم با همدلی دولت و مجلس به توسعه پایدار در کشور و در استان‌هایی چون خراسان جنوبی برسیم.

ذاکریان ادامه داد: از کل منابع عمومی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شده است حدود ۴۲.۸ درصد آن مربوط سازمان امور مالیاتی، ۴.۶ درصد مربوط به گمرکات و سود شرکت‌های دولتی، ۳.۷ منابع نفتی و.. بوده است.

ذاکریان افزود: خراسان جنوبی تا پایان بهمن ماه حدود ۱۷۰ میلیارد تومان مازاد درآمد داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در زمینه درصد رشد نسبت به سال گذشته، گفت: از ابتدای سال مطمئن بودیم که به مازاد درآمد می‌رسیم و طبق آمار نیز سهم رشد درآمد ۱۴۰۱ به نسبت سال ۱۴۰۰ در کشور ۷۱ درصد و در خراسان جنوبی ۱۱۲ در نظر گرفته شده بود.

ذاکریان با تأکید بر اینکه این موضوع یک تکلیف غیر قابل دسترسی و سخت بود؛ بیان کرد: در این راستا در پایان سال ۱۴۰۱ آمار تحقق ما منفی ۱۱.۱ بود که این منفی بودن در موارد متعددی تأثیر خود را نشان می‌دهد.

وی اظهار کرد: چه در سفر رئیس جمهور و چه در سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به خراسان جنوبی این موضوع را پیگیری کردیم و در نهایت منجر شد که میانگین رشد درآمدها در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ برای خراسان جنوبی هفت درصد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام شده در سال جاری رشد درآمدهای مالیاتی در کشور ۴۶ درصد و در خراسان جنوبی ۲۳ درصد بود.

ذاکریان گفت: کمترین رشد را استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴ درصد و بعد بوشهر با پنج درصد و رتبه خراسان جنوبی نیز هفت درصد بوده است و بیشترین رشد را نیز استان هرمزگان با ۵۵ درصد و تهران با ۵۱ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: کمیته کارشناسی ذیل ستاد درآمد استان در خصوص بررسی منابع درآمدی تشکیل خواهد شد.

به گفته وی در سال جاری هزار و ۸۳۹ میلیارد تومان درآمد برای استان پیش بینی شده بود که تا پایان بهمن ماه هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان محقق شده و ۱۰.۱ درصد مازاد درآمد داشته‌ایم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: ۹۴ درصد درآمدهای وصولی از محل مالیات بوده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور