مدیرعامل شرکت ملی گاز در جلسه با روسای مجامع نمایندگان استان‌های خراسان از اتصال خط لوله گاز از مسیر جنوب به نهبندان و در ادامه به سربیشه حداکثر تا دو سال آینده خبر داد.

 

در جلسه رؤسای مجامع نمایندگان استان‌های خراسان (جنوبی، رضوی و شمالی) با وزیر نفت وبه منظور بررسی راهکار‌های تقویت زیرساخت‌های انرژی شرق و شمال شرق کشور با حضور رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مقرر شد:
– اتصال خط لوله گاز هفتم سراسری به نهبندان
– اجرای خط لوله گاز مستقل از عسلویه به خراسان جنوبی و رضوی
– اجرای خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی از استان کرمان به انبار نفت بیرجند
طی ماه‌های آینده آغاز شود.

همچنین در این جلسه مدیرعامل شرکت ملی گاز وعده داد اتصال خط لوله گاز از مسیر جنوب به نهبندان و در ادامه به سربیشه حداکثر تا دو سال آینده اجرایی شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور