فرماندار شهرستان خوسف بر پیش بینی و پیشگیری قبل از وقوع بحران تاکید کرد.

محمدعلی ایمانی با تاکید بر این مطلب در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان افزود : اگر پیش بینی ها قبل از وقوع بحران صورت پذیرد، به مراتب زحمت و هزینه ای کمتر برای همه ادارات و ارگان ها ایجاد خواهد نمود.

مقام عالی دولت در شهرستان، با بیان ضرورت تکمیل بانک اطلاعاتی شهرستان، خواستار تکمیل بانک اطلاعاتی برای کل شهرستان شد.

ایمانی یادآور شد همه امکانات شهرستان باید از قبل چک شود و با هدف بهبود و اصلاح، از قبل کلیه پیش بینی های لازم صورت پذیرد.

وی هفته ایمنی و کاهش بلایای طبیعی را فرصت مناسبی برای ارتقاء آگاهی عمومی و شاخص های ایمنی در برابر زلزله دانست.

فرماندار شهرستان با اشاره به برگزاری رزمایش در هفته ایمنی و کاهش بلایای طبیعی، خاطر نشان کرد : آسیب ها شناسایی شده و در راستای رفع نواقص اقدامات لازم صورت پذیرد.

ایمانی بر جدی گرفتن هشدارها و اطلاع رسانی آن، استفاده از ظرفیت رزمایش ها، شناسایی نقاط امن ادارات و مدارس و پیش بینی مکان اسکان اضطراری در زمان حوادث تاکید کرد.