?استاندار خراسان جنوبی گفت: همچنان در استان به کمک مردم و پیگیری دستگاه های اجرایی برای اجرای مصوبات در زمینه صرفه جویی گاز نیازمندیم.

?آقای قناعت در ستاد مدیریت بحران و ستاد مدیریت مصرف انرژی استان گفت : با وجود پایداری فعلی شبکه گاز با توجه موج سرمای هفته پیش رو ، نیازمند پیگیری افزایش ورودی گاز در استان از سوی مدیرعامل شرکت گاز از مرکز هستیم تا تزریق گاز به استان بیشتر شود و بتوانیم با بحران سرما در هفته آینده مقابله کنیم.

?وی در خصوص برنامه ریزی برای آغاز به کار ادارات از هفته آینده گفت : ادارات با دو شرط استفاده نکردن از گاز و استفاده از سوخت جایگزین و استفاده حداقلی از گاز شروع به فعالیت می کنند و باید مصرف گاز مدیریت شود تا بتوانیم از موج سرما عبور کنیم.

?عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی همچنین از بازگشایی مدارس متوسطه مقطع دوم و برگزاری امتحانات این دانش آموزان از هفته آینده خبر داد.

?وی همچنین از بازگشایی مدارس متوسطه مقطع دوم و برگزاری امتحانات این دانش آموزان از هفته آینده خبر داد و گفت : برنامه امتحانی مقاطع متوسطه اول و دوم در هفته آینده برگزار و در سامانه شاد اعلام می شود و برگزاری کلاس های ابتدایی نیز با نظر فرمانداران و مدیرکل آموزش و پرورش در سامانه شاد تصمیم گیری و اعلام خواهد شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور