🔹استاندار خراسان جنوبی و وزیر راه و شهرسازی از محور ترانزیتی بیرجند- قاین بازدید کردند.
محور بیرجند – قاین ۱۰۰ کیلومتر طول دارد، که ۱۷ کیلومتر از پروژه دوبانده سازی آن، شب گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید و با افتتاح این قطعه، تاکنون ۶۷ کیلومتر از این مسیر دو بانده شده و زیر بار ترافیک رفته است.
🔹عملیات دو بانده سازی محور بیرجند – قاین از سال ۸۹ آغاز شده و تا سال ۹۷ ، تنها حدود ۴۰ کیلومتر از این محور به نتیجه رسید اما پروژه در سال‌های اخیر شتاب گرفت و با برنامه ریزی های انجام شده بخش دیگری از مسیر تا پایان سال زیر بار ترافیک می رود و مابقی نیز تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ دو بانده شده و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
🔹اداره کل راه و شهرسازی استان برای شتاب بخشی به روند اجرای کار در این پروژه اولویت دار استان، از ظرفیت ماده ۵۶ استفاده کرده و ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت تسهیلات از طریق بانک مسکن برای پروژه اخذ نمود.
🔹شایان ذکر است: جمعی از معاونین وزیر،معاونین استاندار، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل ستادی استانداری، مدیران کل دستگاه های اجرایی استان و فرماندار شهرستان بیرجند در این بازدید، حضور داشتند.