مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: تاکنون هزار و ۹۶۱ کنتور هوشمند برای چاه‌های کشاورزی نصب شده و بیش از ۹۶ درصد چاه‌های کشاورزی استان مجهز به کنتور هوشمند است.

سعید سروری رافزود: چاه‌های باقیمانده و فاقد کنتور هوشمند در بخش کشاورزی نیز دارای دبی کم هستند و از پروانه بهره‌برداری برداشت کمتری دارند.

به گفته وی در حال حاضر با توجه به نصب کنتورهای هوشمند، اضافه برداشت آب در بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی عنوان کرد: ۶۰ درصد چاه‌های آب شرب و ۶۴ درصد چاه‌های صنعت و خدمات استان نیز تاکنون مجهز به کنتور هوشمند شده‌اند.

وی گفت: همچنین براساس مصوبه شورای حفاظت از منابع آب دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در اسرع وقت نسبت به نصب کنتور هوشمند روی چاه‎‌های خود اقدام کنند.

سروری اضافه کرد: از ابتدای امسال ۳۴ حلقه چاه غیرمجاز به ظرفیت ۱۲۰ هزار مترمکعب در خراسان جنوبی پلمب شد و در این مدت ۷۱ کنتور هوشمند برای چاه‌های برقی استان نصب شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور