در آستانه پاییز ۳۱۰۰دز واکسن آنفولانزای ایرانی و خارجی در داروخانه های خراسان جنوبی توزیع شد.

توزیع ۳۱۰۰دز واکسن آنفولانزا در داروخانه های خراسان جنوبی

، مدیر داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفت:تاکنون هزار و ۶۰۰ دز واکسن آنفولانزای ایرانی و هزار و ۵۰۰ دز واکسن آنفولانزای خارجی در همه داروخانه‌های سطح استان توزیع شده است و کمبودی در تامین واکسن آنفولانزا در خراسان جنوبی وجود ندارد.

دکتر راستی قیمت هر دوز واکسن ایرانی آنفولانزا را ۲۱۴ هزار تومان و واکسن خارجی را  ۲۱۱ هزار تومان اعلام کرد.

وی افزود: واکسن آنفولانزا ایرانی برای افراد بالای ۱۸ سال و واکسن خارجی برای افراد بالای ۶ماه تجویز می‌شود.

 

مدیر داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارند، کودکان، ماداران باردار و سالخوردگان در اولویت تزریق این واکسن هستند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور