رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: با پیگیری های صورت گرفته امسال علاوه بر زعفران های نگین؛ خرید زعفران به صورت دسته دختر پیچ هم در دستور کار خرید تعاون روستایی قرار گرفت که به دلیل مشکل سامانه چند روزی خرید متوقف شده است.

مهدی جعفری با بیان اینکه امسال تاکنون بیش از یک تن زعفران از کشاورزان استان به صورت حمایتی خریداری شده است، افزود: با توجه به خرده مالک بودن کشاورزان و این مهم که در خراسان جنوبی ۷۰ درصد زعفران به صورت دسته دختر پیچ و ۳۰ درصد به صورت نگین و پوشال خشک می شود، پیگیری های زیادی در این راستا صورت گرفت و امسال زعفران تولیدی کشاورزان بر اساس نوع و کیفیت، علاوه بر نگین و پوشال دسته های دختر پیچ هم زیر چتر حمایتی دولت قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به این مهم که زعفران دسته دختر پیچ زیر چتر حمایتی دولت قرا گرفته است، به علت تفاوت قیمت زعفران نگین و پوشال با دسته های دختر پیچ، کلاس های آموزشی و توجیهی زیادی برای کشاورزان برگزار شده است تا کشاورزان به سمت و سوی خشک کردن زعفران به صورت نگین و پوشال بروند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور