#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

نکته جالب در مورد ماسک زدن ، گرانی ناگهانی این محصول نجات بخش این روزها است و جالب تر از این که تمام پروتکل های قبلی بهداشتی استفاده از ماسک ها استاندارد برداشته شده است و استفاده از هر گونه ماسکی توصیه می شود .. گرانی محصول این روزها عادی است ولی این یک قلم جنس با جان ادم ها سر کار دارد که جای تامل دارد و بررسی و تزریق ماسک ارازن به بازار و نکته دوم باید دو گانگی ها مدیریتی از محصولات بهداشتی ضروری به هر طریقی حذف گردد و به درون جامعه منقل نگردد تا مردم به مدیران بهداشتی بخصوص این روزها اعتماد مطلق کنند