مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: تابستان امسال ۸۲۰ دوره آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در خراسان جنوبی برگزار شد.

 

مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: تابستان امسال ۸۲۰ دوره آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در خراسان جنوبی برگزار شد که در آن ۳۱۳ حرفه به متقاضیان آموزش داده شد.

او افزود: در این دوره‌ها ۶ هزار و ۴۲۹ کارآموز به مدت ۹۴۸ هزار نفرساعت آموزش دیدند.

کامرانی فر با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۶۸۷ نفر ازحرفه اموزان تابستان امسال خانم و ۳ هزار و ۷۴۰ نفر آقا هستند اظهار کرد:تعمیر خودرو، برقکار ساختمان، طراحی و دوخت، و صنایع دستی بیشترین تعداد متقاضیان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در خراسان جنوبی را در تابستان امسال به خود اختصاص داد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور