اولین سالگرد حماسه پرشکوه انتخابات و رای قاطع ملت به ادامه سیاستهای دولت تدبیر و امید را در حالی گرامی میداریم که عملکرد دولت تدبیر و امید در کشور و استان خراسان جنوبی بیم ها و امیدهایی آفریده است.
انتخابات دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی از آن رو خاطره انگیز شده است که دو جریان ریشه دار فکری و سیاسی کشور همه توان و پتانسیل خویش را به کار گرفتند تا مردم را با برنامه ها و وعده های خود همراه نمایند.
فارغ از بد اخلاقی ها، پرده دری ها، تخریب ها و سو استفاده از احساسات مذهبی، اقای روحانی توانست رای اعتماد بالاتری نسبت به چهار ساله اول از مردم دریافت کند. این رای قاطع امیدهای زیادی بویژه در اردوگاه حامیان رئیس جمهور برانگیخت که اولین ضربه به این امید با معرفی کابینه وارد شده و انتقادات بسیاری از حامیان دولت را باعث شد.
جدا از رفتار دولت دوازدهم در کلان کشور که خود مجالی دیگر می طلبد، عملکرد دولت در استان خراسان جنوبی نیز واجد بیم ها و امیدهایی بوده است.
شاید اولین ضربه نا امید کننده دولت به حامیانش در استان، جابجایی اقای مهندس پرویزی بود که علی رغم اعلام حمایت ستادهای اقای روحانی، حامیان دولت و بخش عمده ای از مردم و حتی برخی مدیران اصولگرا که جابجایی ایشان در یکسالگی انتصاب را به ضرر توسعه استان می دانستند، نهایتا دولت به دلایلی که تقریبا بر همگان روشن است تصمیم گرفت این جابجایی انجام شده و پرچم تدبیر و امید بر دوش مدیری با سابقه و صبغه اقتصادی قرار گیرد.
جلسات اولیه آقای استاندار با حامیان دولت امیدهای فراوانی را بر انگیخت و این احساس در بین حامیان دولت ایجاد شد که تغییر اشخاص، تغییر سیاستها نیست و اگرچه سلیقه و سابقه سیاسی دو استاندار سابق و فعلی متفاوت می باشد اما رفتار آنها در چارچوب سیاستهای دولت برآمده از رای ملت خواهد بود.
در حوزه انتصابات همگان و بویژه حامیان دولت، منتظر نشسته بودند تا اولین عزل و نصب ها انجام پذیرفته و قضاوت بر اساس عملکرد صورت پذیرد.
باید اذعان نمود که برای حامیان دولت عزل و نصب های اولیه آقای استاندار آنچنان که انتظار می رفت امید آفرین نبوده است.
در این بین البته از نقاط امید آفرین و شایسته تقدیر، انتصاب معاون سیاسی استاندار و روسای دو دانشگاه مهم استان را می توان نام برد.
در حوزه توسعه اقتصادی که گفته میشد نقطه قوت اقای استاندار است، باقی ماندن مشکلات کارخانجات و معادن استان، بیکاری و موانع بر سر راه سرمایه گذاران از جمله بیم ها و برگزاری همایش سرمایه گذاری و نمایشگاه نوروزی نیز از جمله امیدهای آفریده شده بوده است.
در حوزه سیاسی، شکل گیری خانه احزاب استان، نشستهای مرتب و برنامه ریزی شده با احزاب، ارتباط موثرتر ستادها و حامیان دولت با اقای استاندار از جمله انتظارات و امیدها می باشد.
در نهایت با نگاهی به یکسال گذشته می توان نتیجه گیری نمود که انتصاب مدیران همسو با سیاستهای دولت روند بسیار کند داشته و هنوز هم مدیران کل با سابقه مدیریت بالای ده ساله در این استان فراوان اند که نشانگر عدم توجه کافی به چرخش نخبگان و میدان ندادن به نیروهای جوان، با انگیزه و همراه دولت است که توجه ویژه اقای استاندار و معاونین ایشان را می طلبد.
به اقای استاندار که بارها و بارها بر اجرای منشور دوباره ایران و سیاستهای دولت تدبیر و امید تاکید دارند پیشنهاد میکنیم عملکرد تک تک مدیران ارشد استان را بررسی نموده و میزان انطباق عملکرد آنان با سیاستهای دولت را سنجیده و راه را برای ارتقا مدیران جوان معتقد و متعهد به سیاستهای دولت هموار نمایند زیرا مدیرانی همپا و همراه آقای استاندار خواهند بود که سیاستهای دولت را با تمام وجود قبول داشته و برای موفقیت دولت سر از پا نشناسند.
بر اساس برخی گزارش ها آقای استاندار تعهد خویش به انتصاب مدیران همسو با دولت را مورد تاکید قرار داده اند و البته شواهد تایید کننده ای نیز برای این گزارش ها وجود دارد. امیدواریم سال دوم دولت، سال چرخش نخبگان، توجه به مدیران جوان حامی دولت، شتاب در انتصاب مدیران همراه دولت، و در نتیجه به بار نشستن برنامه های دولت برای توسعه و رفاه استان مان باشد زیرا توسعه و رفاه مردم استان هدف نهایی همه حامیان دولت است.
امیدواریم در گزارشی که سال آینده تهیه خواهد شد امیدهای محقق شده بسیار بیشتر از بیم ها باشد